Decorations

DECORATIONS on commission. DECORATIES in opdracht. DECORAZIONI su commissione.

Decorations can be made on inside or outside walls, on furniture and on door panels. Some decorations are so realistic that it seems as if you can walk in the space. We call it than a “Trompe l’oeil”.

Decoraties kunnen op binnen of buitenmuren gerealiseerd worden, maar ook op meubels en deurpanelen. Soms zijn decoraties zo realistisch dat het lijkt alsof je de ruimte binnen kunt lopen. Dan noemt men het een “Trompe l’oeil”.

Decorazioni si possono realizzare su muri interni o esterni, su mobili e su porte. Certi decorazioni sono cosi realistici che sembra di poter entrarci. Si chiamano “Trompe l’oeil”.