PORTRAIT animals

PORTRETTEN van dieren. RITRATTI di animali.

It’s useful to study animal anatomy to do a good portrait on commission. I went drawing in anatomical museums and did sketching animals in motion in the zoo. Above you can see some publications of these drawings, and some details of “Portrait with pet” in oils. An animal portrait in watercolor can also be very sweet, like this Dalmatian and this Duck.

Om een goed dierenportret in opdracht te kunnen maken is studie van dierenanatomie nodig. Daarom teken ik in anatomische musea en maak schetsen van bewegende dieren in de dierentuin. Hierboven zijn een paar publicaties daarvan te zien. Verder details uit “Portretten met pet” in olieverf. Een dierenportret in aquarelverf kan ook heel delicaat zijn, zoals deze Dalmatiër en dit Eendje.

È utile studiare l’anatomia degli animali per poter fare ritratti di animali su commissione. Per questo disegno nei musei anatomici e faccio schizzi di animali in movimento nello zoo. Qui sopra si vedono alcuni pubblicazioni di questi disegni. Poi alcuni dettagli di “Ritratti con il pet”. Un ritratto animale in acquarello può essere molto fine, come questo Dalmata e questo Anatroccolo.